400 TL ve Üzeri Tüm Alışverişlerinizde ÜCRETSİZ KARGO! Yeni Sezon Kitaplarda %50'ye Varan İndirimler Başladı! 400 TL ve Üzeri Tüm Alışverişlerinizde ÜCRETSİZ KARGO! Yeni Sezon Kitaplarda %50'ye Varan İndirimler Başladı! 400 TL ve Üzeri Tüm Alışverişlerinizde ÜCRETSİZ KARGO! Yeni Sezon Kitaplarda %50'ye Varan İndirimler Başladı! 400 TL ve Üzeri Tüm Alışverişlerinizde ÜCRETSİZ KARGO! Yeni Sezon Kitaplarda %50'ye Varan İndirimler Başladı!

TYT Sosyal Bilimler Deneme PDF

Tarih: 07.12.2022 14:20

TYT sosyal bilimler deneme PDF’leri sayesinde sosyal bilimler netlerinizi görebilir ve eksik olduğunuz konuları belirleyebilirsiniz. Bildiğiniz üzere TYT’de sosyal bilimlerden 20 soru çıkmaktadır. TYT sınavında yer alan soru dağılımında sosyal bilim derslerine göre soru sayıları şu şekildedir:

 • Tarih: 5
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 5
 • Felsefe: 5
 • Coğrafya: 5

TYT sınavı, genel yeterliliği ölçen bir sınavdır. Bu nedenle, detaylı sorular yerine daha genel bilgilerin ölçüldüğü ve çoğu öğrencinin çözebildiği sorular çıkar. Konu hakkındaki temel bilgilere önem vermek TYT sınavında başarılı sonuç almak için önemlidir.

TYT sosyal bilimler soruları hakkında çok fazla soru çözmek mantıklı olacaktır. Konu anlatımın yanı sıra TYT soru tiplerine aşina olmak, sınava çok daha iyi hazırlanmanızı sağlar. Özellikle iyi üniversite ve bölümleri hedefleyen öğrencilerin sadece matematik ve fen bilimlerine yoğunlaşmaması gerekir. Sosyal bilimler ve Türkçenin de çok önemli olduğu unutulmamalıdır.

TYT Tarih Konuları

TYT sınavında sorulan 5 tarih sorusu  aşağıdaki konuları kapsar. Bu konuları iyi bir şekilde okumak ve özellikle hap bilgi şeklinde not almak çok faydalı olacaktır.

 • Tarih ve Zaman: Tarih biliminin temellerinin atıldığı ve genel bir bakışın çizildiği konulardır.
 • İnsanlığın İlk Dönemleri: Uygarlığın ortaya çıkışı ve sonrasındaki süreçlerin anlatıldığı bölümdür.
 • Orta Çağ’da Dünya: Orta Çağ Avrupa’sının temel özelliklerinin ve Orta Çağ’ın önemli siyasi yapılarının karakteristik özelliklerinin incelendiği bölümdür.
 • İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası: Türklerin tarih sahnesine çıkışlarını,ilk Türk devletlerinin siyasi ve kültürel özelliklerinin anlatıldığı bölümdür.
 • İslam Medeniyeti’nin Doğuşu: İslam dininin ortaya çıkışı ve sonrasındaki süreci ele almaktadır.
 • Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk-İslam Devletleri(10-13. yüzyıllar): Türklerin İslam ile tanışmasıyla 10. ve 13. yüzyıllar arasında oluşan Türk-İslam devletlerine ışık tutulur.
 • Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi (11-13. yüzyıllar): Türklerin Anadolu’ya yerleşmesi sürecinde yaşanan gelişmeler ile 11. ve 13. yüzyıllar arasında Anadolu’da yaşanan gelişmelere ışık tutulur.
 • Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti(1300-1453): Devlet olma sürecinin işlendiği ve kurumsal yapının oluştuğu süreci anlatır.
 • Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler: Osmanlı askerî teşkilatlanmasının oluşmasını ve yapısını anlatan bölümdür.
 • Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti: Osmanlı toplum yapısı,eğitim ve düşünce hayatı ile sanat anlayışını inceleyen bölümdür.
 • Dünya Gücü Osmanlı Devleti(1453-1595): Osmanlı Devleti’nin şahlandığı ve dünyada söz sahibi olduğu dönemi anlatmaktadır.
 • Sultan ve Merkez Teşkilatı: Osmanlı Devleti’nin merkezî teşkilatlanmasının yanı sıra maliye ve hukuk teşkilatının anlatıldığı bölümdür.
 • Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni: Millet sistemi, toprak sistemi, loca teşkilatı ve vakıf sisteminin anlatıldığı bölümdür.
 • Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774): ve 18.yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nin yaşadığı dış sorunlar ile Avrupa’da modern devletler hukukunun ortaya çıkışını inceler.
 • Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı: Yeni Çağ Avrupa’sında fikir ve düşünce hayatında yaşanan değişimi, Rönesans ve Reform hareketlerini, ekonomik ve askerî değişimi inceler. Bu gelişmelerin Osmanlı Devletine etkilerini değerlendirir.
 • Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914): 1774-1914 yılları arasında Osmanlı Devleti ve Avrupa’da yaşanan siyasi gelişmeleri inceler.
 • Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri: Sanayi Devrimi ve Fransız İhtilali’nin gelişimini bu gelişmelerin Osmanlı Devleti’ne etkilerinin anlatıldığı bölümdür.
 • Sermaye ve Emek: Sanayi Devrimi’nin Osmanlı Devleti’ne etkileri, dış borçlar sorunu ve Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde gerçekleştirilen sanayileşme çabaları değerlendirilir.
 • ve 20.Yüzyıllarda Değişen Gündelik Hayat: Ulus devletlere geçiş süreci, sürecin Osmanlı Devleti’ne etkileri, modern topluma geçiş sürecini irdeler.
 • Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya: Osmanlı Devleti’nin son yılları, I.Dünya Savaşı ve sonuçları dikkatli bir şekilde incelenir.
 • Millî Mücadele: Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı Millî Mücadele’ye nasıl hazırlanıldığına, Kurtuluş Savaşı’nda açılan cephelere ve yaşanılan hadiselere ışık tutar.
 • Atatürkçülük ve Türk İnkılabı: Atatürkçülükle ilgili temel bilgiler ile Atatürk ilkelerinin detayları, pek çok alanda meydana gelen modernleşmenin nasıl gerçekleştiğini anlatır.
 • İki Savaş Arası Dönemde Türkiye ve Dünya: Cumhuriyetin ilk yıllarında iç ve dış politikada yaşanan gelişmelerin yanı sıra İkinci Dünya Savaşı öncesinde yaşanan uluslararası gelişmeler bu bölümde yer alır.
 • İkinci Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya: Savaş döneminde yaşanan gelişmeler ve savaşın Türkiye’ye etkileri bu bölümde incelenir.
 • İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya: Savaşın sonuçları, iki kutuplu dünya düzeni ve bu gelişmelerin Türkiye’ye yansımaları ele alınır.
 • Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye: 1960 sonrası dünyada yaşanan gelişmeler ve bu gelişmelerin Türkiye’ye etkileri değerlendirilir.
 • Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya: 1990 sonrası dünya ve Türkiye’de yaşanan gelişmeler anlatılır.

Sizler de paylaşmış olduğumuz TYT sosyal bilimler deneme PDF’leri sayesinde TYT’de alacağınız netleri artırabilir ve sınavdan çok daha yüksek bir sıralama elde edebilirsiniz.

İlgili Ürünler
Yükleniyor...